Connexion rapide:  

Forum: Balkan Forum

Sujet Virtual DJ 2022
Da li ko zna kada izlazi nova verzija za 2022 godinu?
 

Posté Tue 09 Nov 21 @ 6:50 am
DJ-ALFPRO InfinityModeratorMember since 2005
To se nikad ne saopštava unapred tako da niko ne zna tačno.
 

Posté Wed 09 Feb 22 @ 3:19 pm
Obdoiamao
 

Posté Thu 21 Jul 22 @ 8:53 am
To se nikad ne saopštava unapred tako da niko ne zna tačno.
 

Posté Thu 21 Jul 22 @ 8:53 am